May 4G kapag taga-UM: may GALING, GAWI, GAWA at GANA

___________________________________________________


The Blackboard AdministratorsANNOUNCEMENT